W zależności od określonej instytucji można wyróżnić kilka stopni niepełnosprawności. Według klasyfikacji PZON/MZON wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności. Jest to znaczny, umiarkowany bądź też lekki stopień niepełnosprawności. Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza, że dana osoba posiada poważniejsze dysfunkcje organizmu, które sprawiają, iż jest niezdolna do pracy. Istnieje przy tym możliwość podjęcia pracy zawodowej w zakładzie pracy chronionej. Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności nie posiada zdolności do samodzielnego wykonywania codziennych czynności.

Z tego powodu musi być jej zapewniona opieka. Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza, że potrzebna jest pomoc w wykonywaniu niektórych czynności. Taka osoba może się jednak okazać niezdolna do pracy zawodowej. Lekki stopień niepełnosprawności oznacza pewne dysfunkcje organizmu, które są widoczne w porównaniu z osobą w pełni zdrową. Niekiedy jednak te dysfunkcje można skutecznie minimalizować za pomocą np. sprzętu medycznego.