Każdy podatnik VAT, który zakupił kasę fiskalną może ubiegać się o zwrot kwoty podatku wliczonego do kwoty zakupionego urządzenia.

Aby uzyskać zwrot, podatnik taki żądaną kwotę może odliczyć w rozliczeniu VAT, ale przy zastrzeżeniu iż dotyczy to okresu rozliczeniowego w jakim rozpoczęte zostało ewidencjonowanie z użyciem urządzenia, za które odzyskać chcemy VAT lub za okresy kolejne.

Odzyskiwanie VAT-u jest proste, a przebiega w dwojaki sposób: – I dotyczy płatników VAT wystarczy odpowiednią kwotę wpisać na deklaracji VAT, wpisując odpowiednie dane (kwotę) w rubryce zakup kasy rejestrującej.

spis firm Omnilogica Księgowość dla miast Poznań, Suchy Las, Wysogogotowo, Skórzewo, Przeźmierowo, Tarnowo Podgórne

– II realizowany jest w przypadku gdy nie jest się płatnikiem VAT – zwrot taki uzyskać można do 25 dni od złożenia odpowiedniego wniosku u Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Na dokumencie składanym do US należy podać niezbędne dane, czyli dane dotyczące podatnika, podmiotu prowadzącego serwis kas i urządzeń fiskalnych, a który dokonał fiskalizacji zakupionej kasy, fakturę (oryginał!) oraz dowód zapłaty całej należności za kasę fiskalną, numer konta bankowego na jaki należy przelać pieniądze z VAT.