Epilepsja częściej nazywana jest padaczką. Schorzenie to można rozpoznać po kilku, charakterystycznych objawach. Wiele osób utożsamia padaczkę z utratą przytomności oraz pojawiającymi się drgawkami. Jednakże na tej podstawie nie można jednoznacznie stwierdzić choroby.

Ma ona bowiem znacznie bardziej złożony przebieg. U osób dorosłych padaczka może występować z innymi objawami. W mniej typowych objawach padaczki chorzy odczuwają mrowienie czy drętwienie ciała. Do tego dochodzą jeszcze błyski pojawiające się przed oczami oraz trudności z wymówieniem dźwięków.

Czy padaczka upoważnia do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ wszystko zależy od indywidualnego przypadku. Niekiedy zdarzają się sytuacje, że osobom chorującym na epilepsję przydziela się znaczny stopień niepełnosprawności. Dotyczy to tych chorych, u których stwierdzono upośledzenie rozwoju. Padaczka jest wówczas jednym z objawów.

Znacznie częściej chorzy uzyskują lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.