Rok 2016 jest ostatnim rokiem, w którym zwolnieniu z kas fiskalnych podlegają jeszcze niektóre osoby prowadzące działalność gospodarczą. Kogo jeszcze w tym roku dotyczy zwolnienie i jakie zmiany zajdą w praktyce? Przepisy jasno mówią, iż zwolnieniu do końca roku 2016 podlegają ci przedsiębiorcy lub rolnicy ryczałtowi, którzy nie osiągają obrotu do 20 tysięcy złotych. Są to jednak przepisy przejściowe, które ulegają diametralnej zmianie od 1 stycznia 2017 roku.

Od tego momentu każdy kto prowadzi działalność gospodarczą obowiązany będzie do używania kasy fiskalnej w swojej działalności. Od roku 2017 każdy przedsiębiorca zobligowany będzie do ewidencjonowania swoich dochodów przy pomocy kasy fiskalnej oraz wydawania paragonów swoim klientom, którzy korzystają z jego usług lub kupują od niego towary. Dostępne do tej pory zwolnienia znikną zupełnie, do czego stopniowo przyzwyczajali się przedsiębiorcy, których zwolnienia zmniejszane i ograniczane były każdego roku.