Podopieczni

Naszymi podopiecznymi są osoby uzdolnione, wybitne w swojej dziedzinie, artystyczne dusze, które często nie mają środków do samorealizacji, których los pobłogosławił talentem, ale nie dał możliwości do pokazania go na globalnej scenie. My im to ułatwiamy, swoją działalnością, swoim patronatem i projektami.

Do tej pory pomogliśmy Annie Król, która dzięki nam wydała swój pierwszy tomik poezji, a także uczestnikom poszczególnych edycji Heart Fashion: Kindze Luks, Aleksandrze Sadurze, Elenie Ciuprinie, Małgorzacie Skubiszyńskiej, Marlenie Czak, Dawidowi Smolińskiemu, Agnieszce Rogozińskiej i Annie Diaković.